Ο Κακόπετρος στα «Μαρτυρικά Χωριά»

Ο χαρακτηρισμός «Μαρτυρικό Χωριό» έχει αποδοθεί με το Π.Δ 99 της 10/16.3.2000 και στον Κακοπέτρο του Δήμου Βουκολιών του Νομού Χανίων, νυν Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά Χανίων.

Ως “μαρτυρικά χωριά και πόλεις” χαρακτηρίζονται στην Ελλάδα χωριά ή πόλεις τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από ξένους εισβολείς ή κατακτητές σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται επίσημα με προεδρικό διάταγμα. Αφορά συχνότερα οικισμούς που έχουν υποστεί καταστροφές την περίοδο της Κατοχής (1941-1944).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart